Vergoedingen en tarieven

Alle aangeboden psychologische behandeling is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de zorg (deels) dient te vergoeden.

Wij hebben geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota en declareren bij de zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van je polis hoeveel je vergoed krijgt. Met een restitutiepolis krijg je 100% vergoed. Heb je een natura- of combinatiepolis dan wordt minimaal 51% en maximaal 95% vergoed. Meer informatie over de hoogte van vergoedingen per verzekeraar is te vinden op het vergoedingenoverzicht  per verzekeraar in 2023.

Wij raden je aan van tevoren goed naar je polis te kijken en eventueel contact op te nemen met je zorgverzekeraar zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-5 die door het Zorginstituut Nederland in het verzekerde pakket is opgenomen. Soms dien je ook een machtiging bij je zorgverzekeraar aan te vragen.

De behandeling valt onder het eigen risico. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt per kalenderjaar een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. In 2023 bedraagt het eigen risico € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

Hier vind je alle geldende NZA-tarieven.

Hier vind je uitgebreidere informatie over het zorgprestatiemodel.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd ontvang je een factuur van 75 euro, ongeacht de reden van de afzegging. Voor afspraken op de maandag geldt dat je een factuur van 75 euro ontvangt als deze later dan de vrijdag ervoor om 17.00 uur zijn afgezegd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zelf betalen

Wanneer het traject zelf betaald wordt, hanteren wij het NZA-tarief wat is vastgesteld op € 124,16 per consult.

Tarieven voor coaching

Je kunt je kosteloos aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt in gezamenlijk overleg een vervolgtraject bepaald die bestaat uit meerdere coaching sessies. Voor het vervolgtraject worden kosten in rekening gebracht, namelijk: €120 euro per gesprek van 45 minuten. De kosten voor coaching kun je in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Vergoeding via de werkgever

Werkgevers hanteren steeds vaker een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Vraag daarom bij je werkgever na of de kosten voor coaching worden vergoed.

Belastingaftrek coaching

In sommige gevallen zijn de kosten van coaching aftrekbaar bij de jaarlijkse inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Noot. Over deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij je belastingadviseur en/of de Belastingdienst over de juiste situatie.

Vergoeding dagbesteding

Naast behandeling kun je ook voor dagbesteding terecht op Landerij BuitenGewoon.

De financiering daarvoor wordt op verschillende manieren geregeld: 

• via de gemeente (WMO)

• via de Wet langdurige zorg (WLZ)

• via PGB (persoonsgebonden budget)

Landerij BuitenGewoon is onderaannemer van Stichting Landzijde, een zorginstelling met meer dan 115 aangesloten agrarische bedrijven in Noord-Holland.

Eigen bijdrage

Wie ouder is dan achttien jaar en zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Op de website van het CAK kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn, dit zal ongeveer €20,- per maand zijn. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.

Wachttijden

Wachttijd intake ongeveer 2 weken.
Wachttijd begin behandeling geen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons op.